خیلی دلم کربلا می خواد....


تا میاد اسم قشنگت، مثل خون تو رگ می جوشم

لحظه ی با تو بودن را، به دو عالم نفروشماین نوحه را سال دوم دانشگاه از "مرضیه علی" گرفتم...وقتی گوش می دی دلت می خواد این قدر خودت را بزنی و گریه کنی که بمیری...

دانلود نوحه (کریمی_ابالفضل)