بسمه تعالی


سلام....

خدا این لطف را در حق من کرد که بتونم یک سال دیگه هم باشم و شب های قدر را ببینم...

باشم تا سرنوشت یک سال دیگم رقم بخوره...

اما امسال این شب ها با شب های سال های قبل برای من فرق می کنه...

امسال این لیاقت نصیب من شده که از صاحبان عزا باشم...

خدا را همیشه به خاطر این نعمت بزرگی که به من داده شاکرم...امیدوارم بتونم عروس خوبی برای امام علی (ع) باشم...

التماس دعای شدید این شبها...