حوزم دانشگاه الزهرا بود....که امسال فهمیدم با رقیه سادات..

-جا داره یه نکته را متذکر بشم که من تو دانشگاه دوتا از دوستای نزدیکم از بخت جالب من هر دوشون اسمشون رقیه هست....تفاوتشون هم توی سادات بودن یکیشونه که برای قاطی نکردن یکیشون را رقیه و اون یکی را رقیه سادات صدا می زنم.

آره داشتم می گفتم که فهمیدم با رقیه سادات توی یک حوزه بودیم!

هر چی تاکسی به دانشگاه نزدیک تر می شد، دلشوره و استرس من هم بیشتر می شد...........ذکر و دعا از لب هیچ کدوممون نمی افتاد.

وقتی رسیدیم جلوی دانشگاه تقریبا 10...20 نفر قبل از من اومده بودند .....اما کم کم تعدادشون زیاد شد.

هر چی بچه ها را می دیدم استرسم بیشتر می شد .........یه دختره کارتشا جا گذاشته بود و با گریه از این طرف به اون طرف می رفت.....یه دختره اونجا هم جزوش را ول نکرده بود همین جور که جزوش را می خوند عین ابر بهار گریه می کرد...........همون موقع یه آمبولانس اومد و جلوی چشم همه رفت توی دانشگاه...........بعضی ها هم عین دوستای خودم در کمال آرامش با هم دیگه صحبت می کردند....

مامانم هم اونجا ایستاده بود به من آرامش می داد که: بهشته اصلا نترس یه امتحان عین امتحان های دیگه.....اصلا وقتی می ری می شینی سر جلسه دیگه استرست تموم می شه.....

که اعلام کردند کنکوری های عزیز می تونید وارد دانشگاه بشید. از مامان و بابام خداحافظی کردم و وارد دانشگاه شدم. نمی دونم ...یعنی اصلا دقت نکردم که کدوم یکی از دانشکده های دانشگاه بود ولی فکر کنم فنی بود و فکر کنم صندلی من طبقه چهارم بود.

وارد دانشکده که شدم خیلی ها منتظر آسانسور ایستاده بودن برای همین ترجیح دادم پله ها را بالا برم.... که چشمتون روز بد نبینه وسط پله ها به غلط کردم افتادم نصفه توانم برای بالا رفتن از پله ها تحلیل رفت....

وقتی روی صندلیم نشستم احساس کردم کم کم داره استرسم تموم می شه....اول رفتم پیش دوستای دبیرستان و برای هم دیگه آرزوی موفقیت کردیم. بعد اومدم سر جام نشستم و شروع کردم دعا خوندن.

...................و بعد امتحان را دادم!.........حالا بماند کم آوردن زمان و حواسپرتی هایی که داشتم....ولی عجب سال پر خاطره ای بود سال کنکورم و روز کنکور ریاضی..........حالا هم به لطف خدا تونستم بیام دانشگاه تهران .

امیدوارم بچه هایی هم که امسال کنکور دارند و بچه های ریاضی که الان دارن کنکور می دن موفق باشن...

این خاطره را هم نوشتم که یادی بکنم و یادی بکنید ار کنکوری که سال های قبل داشتیم و خاطراتش.

همیشه موفق باشید.