هههههههههههههههه قبلا هم اینا را خونده بودم...ولی خیلی وقت بود یادم رفته بود!
امروز رفتم دوباره خوندم...خود خودمم! :)