...شما که غریبه نیستید

منتظران بدانند...اگر قرار است با آمدن آفتاب بیدار شویم...نمازمان قضاست.

۱۳ مطلب با موضوع «به خاطر خدا...» ثبت شده است

چرا حجاب باید درایران اجباری باشد؟ حال آنکه در دین اجباری نیست؟

یک مطلب فوق العاده عالی را خوندم حیفم اومد به نشر و رسوندنش به گوش دیگران اقدامی نکنم تا می تونید مطلب را نشر بدید.

......

سه سوال مهم درباره حجاب:
1- چرا حجاب باید درایران اجباری باشد؟ حال آنکه در دین اجباری نیست؟
2- با توجه به اینکه حد و مجازاتی برای فرد بیحجاب در دین اسلام وجود ندارد آیا این مسئله فردی بودن حجاب رو نمیرسونه؟
3- چرا به عنوان یک مسلمان نباید اختیار انتخاب حجاب رو نداشته باشم؟ و حال آنکه در احادیث و روایات یک مورد از برخورد (مجازات) پیامبر اسلام با فرد بی‌حجاب وجود ندارد؟

جواب:
آنچه که در رابطه با عدم اجبار در دین در قران مطرح شده است و سخنی است مطابق فطرت و عقل، عدم اجبار در اصل دین است. یعنی در این که کسی اسلام یا هر عقیده دیگر را بپذیرد و آن را به عنوان محتوای فکری و رفتاری خود بپذیرد اجباری وجود ندارد و بلکه اجباری هم نمی تواند باشد. چرا که دین و عقیده امری اجباری نیست. ممکن نیست کسی بدون اختیار خودش و بدون تحقیق و تفکر لازم حتی به وحدانیت خدا اعتقاد پیدا کند و اگر هم با اجبار به او بقبولانند که خدا یکی است باز در درون خود آن را به عنوان یک مساله ثابت عقیدتی نخواهد پذیرفت. عقیده داشتن مثل دوست داشتن است که به اجبار و تهدید نمی توان کسی را دوست داشت و نمی توان نسبت به چیزی عقیده پیدا کرد. (1)
اما وقتی با اختیار و حکم عقل و فطرت دین اسلام حق شناخته شد و از طرف قلب و عقل به عنوان دین الهی و حق پذیرفته شد، دیگر باید به لوازم این عقیده پایبند بود. بنابراین اگر در قرآن و یا روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام مطلبی به عنوان واجب اسلامی معرفی شد، دیگر نمی توان گفت که من در عمل کردن یا نکردن نسبت به آن مختارم و هیچ عقابی در ترک آن برای من نباید باشد. وقتی شخصی گفت من مسلمانم. یعنی اگر خدا از طریق پیامبر و امامان دین به من گفت نماز بخوان باید بگویم چشم، اگر گفت روزه بگیر باید بگویم چشم، اگر گفت حجاب داشته باش باید بگویم چشم و ... . چرا که معنای مسلمانی همین است. همانطور که هر فردی کشوری را برای زندگی انتخاب کرد دیگر در مقابل قوانین آن اختیار ندارد. بلکه باید آنها را رعایت کند.
اما در مورد معنای اجبار حجاب ، ابتدا باید مفهوم اجبار روشن شود:
اگر منظور از اجبار در حوزه قوانین الهی باشد که باید گفت بدون تردید مسئله «حجاب» یکی از اساسی ترین مسائل واجبات دینی و الهی به شمار می رود که مورد تاکید و دستور شارع مقدس اسلام قرار گرفته است و به عنوان یکی از ضروریات دین به حساب می آید.
با رجوع به منبع وحی یعنی قرآن، می توان وجوب حجاب و الزام آن را برای زن مسلمان به روشنی دریافت کرد:
«و به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را (از بى عفتى) حفظ کنند و زینت خود را ـ جز آن مقدار از آنان که نمایان است ـ آشکار ننمایند و (اطراف) روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان یا مردان سفیه وابسته (به آنها) که تمایلى به زن ندارند یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند و (به زنان با ایمان بگو: هنگام راه رفتن) پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینتِ پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد) و اى مؤمنان همگى به سوى خدا بازگردید، تا رستگار شوید.» (2)
با توجه به آیه بالا و آیات مشابه در خصوص «حجاب» باید گفت که این مسئله یکی از اوامر الهی است و ترک آن عقوبت پروردگار را در پی دارد اما پذیرفتن و یا نپذیرفتن آن از سوی مسلمانان مانند سایر احکام الهی امری است که اجبار و اصرار در پذیرش آن طرد شده است. آن هنگام که میخواهیم «حجاب» را به عنوان امری ایمانی یا عقلایی و به عنوان یک فکر و اندیشه به فردی معرفی نماییم. استفاده از ابزار اجبار چه در اندیشه و فکر و چه در قبول ایمان امری نادرست و بی اساس است.
بنابراین خواه حکومت «اسلامی» باشد یا نباشد، زنان مسلمان باید حدود الهی را رعایت نمایند و اگر اهل رعایت نیز نیستند، سرپیچی خود را آشکار نکرده و نافرمانی از خداوند را ترویج ننمایند. چنانچه روزه خواری علنی، ترک علنی نماز، شرابخواری علنی و علنی نمودن هر معصیت دیگر، گناه بزرگتر و مضاعفی است.
اما اگر منظور از اجبار در رعایت «حجاب» در حوزه قوانین اجتماعی باشد، دو پرسش اساسی پیش میآید. پرسش نخست، آن است که آیا «حجاب» مسئله ای در حوزه حریم خصوصی است یا در حوزه حریم عمومی؟ دوم آنکه آیا در جامعه‌ اسلامی الزام به رعایت «حجاب» باید به صورت «قانون» وضع گردد یا خیر؟
برخی بر این باورند که «حجاب» و چگونگی رعایت آن در محدودهی حریم خصوصی است و می تواند آزادانه نوع پوشش خود را انتخاب کند؛ بنابراین، این مسئله یک تکلیف شخصی محض است نه یک مسئله اجتماعی و قانونگذار نمی تواند برای آن قانون وضع کند.
نگرش عمیق و بیغرضانه به آیه های حجاب و سوره هایی که این آیه ها در آنجا آمده است نیز، به روشنی می نمایاند که حجاب، افزون بر اینکه تکلیف شخصی بانوان مسلمان است، حق جامعهی دینی نیز می باشد. آیت الله جوادی آملی در این خصوص می فرماید: «حجاب زن تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، مربوط به مرد هم نیست تا مرد بگوید راضیم ... حجاب زن حقی است الهی؛ حرمت و حیثیت زن به عنوان «حق الله» مطرح است...»(3)
پوشش بیرونی زنان و حتی مردان در محیط اجتماعی در حیطهی امنیت اجتماعی نیز تأثیرات محسوسی بر جای می گذارد، چه بسیار پوشش های نادرست و تحریک آمیز که بسیاری از مخاطرات و ناهنجاری های اجتماعی را پدید آورده است.
روانشناسان «چشم چرانی» را یک نوع انحراف روانی قلمداد می کنند. فرد چشم چران هرگز با چند ساعت چشم چرانی در روز قانع نمی شود و با ادامه این روند به بیماری روانی دیگر به نام (vojeurisme) مبتلا خواهد. شد. پوشش های نادرست افراد جامعه می تواند مفاهیم «عفت»، «حیا»، «خانواده» و... را که در چارچوب «اخلاق اجتماعی» می گنجد، دچار تغییرات جدّی کرده و جامعه را به سراشیبی سقوط اخلاقی بکشاند. این نکات که به اختصار ذکر شد نشان می دهد که مسئلهی پوشش حقی شخصی نیست که بتوان آن را در حوزهی حریم خصوصی جای داد. بلکه «حق الناس» است و درست رعایت نکردن آن تجاوز به حقوق دیگران محسوب می گردد.
مسائلی در حوزهی حریم خصوصی جای می گیرند که با منافع اجتماعی ارتباط نداشته و قبول یا رد آن مسئله به منافع و مضر دیگر افراد جامعه آسیب نرساند. بنابراین هر رفتاری که به منافع دیگران خدشه وارد نماید میتواند مشمول مقررات اجتماعی شود. حال با توجه به نتیجهی بحث به سؤال دوم مبنی بر اینکه آیا در جامعهی اسلامی الزام به رعایت «حجاب» باید به صورت «قانون» وضع گردد یا خیر؟ می توان به آسانی پاسخ داد. در حقیقت قانونگذار جامعهی اسلامی با توجه به نکات ذکر شده برای اثبات عمومی بودن موضوع «حجاب» و بسیاری دیگر از نکاتی که مجال طرح آن در این نوشتار نبود، اقدام به وضع قانون برای رعایت آن در جامعه نموده است.
بر اساس قانون پذیربودن حجاب، حکومت و حاکم می تواند از باب نهی از منکر و صیانت از اخلاق و معنویت جامعه، حجاب را الزامی کند و برای آن مجازات تعیین نماید. بی حجابی از محرمات الهی محسوب می گردد و طبق قاعده هر فعل حرامی که حدی بر آن تعیین نشده باشد قابل تعزیر است. و تعزیر نیز با نظرِ حاکم است،(4) یعنی از دیدگاه فقهی حاکم شرع می تواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی و بالخصوص بی حجابی، مجازات وضع کند.
برای مطالعه بیشتر در این رابطه می توانید به کتاب « مساله حجاب » نوشته شهید مطهری مراجعه فرمائید.

پی نوشت :
1. البته معنای این سخن این نیست که فرد حق دارد هر عقیده ای را چه حق باشد و چه باطل انتخاب کند. بلکه باید سعی کند به حکم عقل و فطرت، راه حق را انتخاب کند و اگر با وجود شناخت حق راه باطل و دین باطل را انتخاب کرد مورد بازخواست خدای متعال قرار خواهد گرفت. بله در دنیا کسی او را مجبور به قبول حق نمی کند. اما در آخرت باید پاسخگوی انتخاب های خود باشد.
2. نور(24) آیه 31.
3. آیت الله جوادی آملی، عبدالله، «زن در آیینه جمال و جلال»، قم، نشر اسراء، بیتا، ص 423.
4. السید میر عبد الفتاح الحسینی المراغی، العناوین الفقهیة، قم ، موسسه نشر اسلامی، 1417 هـ.ق، ج۲، ص ۶۲۷، قاعدة کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی، ففیه التعزیر.

۰۱ خرداد ۹۳ ، ۱۰:۰۴ ۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عروس حسنی

اذان تا نماز

آیا میدانى چرا در گوش طفل تازه متولد شده أذان میگویند؟ رسول اکرم امر فرموده است که هنگام تولد طفل در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم! بعد از هر اذان و اقامه اى نمازى برپا میشود پس نماز این دو کجاست؟ نماز این اذان و اقامه همان نماز میتى است که بعد از مرگ هر انسان بر او خوانده میشود. آیا هیچوقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت اذان و اقامه ندارد؟! ((چون هنگام تولدمان اذان و اقامه اش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتى که به ما داده شده خود را براى چنین روزى آماده کنیم))) پس عمر ما هر چند طولانی باشد فاصله بین أذان است ونماز. خدایا عمرمان را با برکت کن
هرگاه در میان مشکلات قرار گرفتید،سیل صلوات به راه اندازید؛زیرا آن سیل،حتما مشکلات را با خود می برد.(علامه طباطبایی)
نماز اول وقت
علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از مرحوم آیت الله قاضی نقل می کردند:
اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند. نمازاول وقت فی نفسه آثار زیادی دارد، اگر چه حضور قلب هم نباشد.

۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۲۰:۴۹ ۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عروس حسنی

یک چله تا محرم

بسمه تعالی

می گن وقتی برای یک کار بزرگ می خوای آماده بشی یا اینکه یک کار بزرگ رو می خوای شروع کنی از قبل باید آمادگیش را داشته باشی.

از امروز چهل روز مونده به شروع این ماه پر خیر و برکت هر کسی دوست داره یک سال دیگه محرم را از دست نده الان وقتشه که شروع کنه!

حالا...کیا حسینی هستن؟

۰۵ مهر ۹۲ ، ۲۳:۳۰ ۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عروس حسنی

شیرین ترین نماز...

بسمه تعالی

حاج آقا قرائتی تعریف می‏کرد: در ستاد نماز گفتیم، آقازاده‌ها، دخترخانم‌ها، شیرین‌ترین نمازی که خواندید، برای ما بنویسید. یک دختر یازده ساله یک نامه نوشت، همه ما بُهتمان زد، دختر یازده ساله، ما ریش‌سفیدها را به تواضع و کرنش واداشت. نوشت که ستاد اقامه نماز، شیرین‌ترین نمازی که خواندم این است که: در اتوبوس داشتم می‌رفتم یک مرتبه دیدم خورشید دارد غروب می‌کند. یادم آمد نماز نخواندم، به بابایم گفتم: نماز نخواندم، گفت: خوب باید بخوانی، اما حالا که اینجا توی جاده است و بیابان، گفت: برویم به راننده بگوییم نگه‌دار. پدر گفت: راننده که بخاطر یک دختر بچه نگه نمی‌دارد، گفتم: التماسش می‌کنیم. گفت: نگه نمی‌دارد. گفتم: تو به او بگو. گفت: گفتم که نگه نمی‌دارد، بنشین. حالا بعداً قضا می‌کنی. دختر دید خورشید غروب نکرده است و گفت بابا خواهش می‌کنم، پدر عصبانی شد، اما دختر گفت: پدر، امروز اجازه بده من تصمیم بگیرم. می‌گفت ساکی داشتیم، زیپ ساک را باز کرد، یک شیشه آب درآورد. زیرِ صندلی اتوبوس هم یک سطل بود، آن سطل را هم آورد بیرون. دستِ کوچولو، شیشه کوچولو، سطل کوچولو. شروع کرد وسط اتوبوس وضو گرفت. قرآن یک آیه دارد می‌گوید: کسانی که برای خدا حرکت کنند مهرش را در دلها می‌گذاریم به شرطی که اخلاص داشته باشد، نخواسته باشد خودنمایی کند، شیرین‌کاری کند، واقعا دلش برای نماز بسوزد، پُز نمی‌خواهد بدهد. «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا» مریم/96 یعنی کسی که ایمان دارد، «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» کارهایش هم صالح است، کسی که ایمان دارد، کارش هم شایسته است، «سَیَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَانُ وُدًّا»، «وُدّ» یعنی مودت، مودتش را در دلها می‌گذاریم. لازم نیست امام فقط امام خمینی باشد. منِ، بچه یازده ساله هم می‌توانم در فضای خودم امام باشم. شاگرد شوفر نگاه کرد و دید که دختربچه وسط اتوبوس نشسته و دارد وضو می‌گیرد، پرسید: دختر چه می‌کنی؟ گفت: آقا من وضو می‌گیرم، ولی سعی می‌کنم آب به کف اتوبوس نچکد. بعدش هم می‌خواهم روی صندلی، نشسته نماز بخوانم. شاگرد شوفر یک کمی نگاهش کرد و چیزی به او نگفت. به راننده گفت: عباس آقا، ببین این دختر بچه دارد وضو می‌گیرد.
راننده هم همین‌طور که جاده را می‌دید، در آینه هم دختر را می‌دید. مدام جاده را می‌دید، آینه را می‌دید، جاده را می‌دید، آینه را می‌دید. مهر دختر در دل راننده هم نشست. راننده گفت: دختر عزیزم، می‌خواهی نماز بخوانی؟ صبر کن، من می‌ایستم. ماشین را کشید کنار جاده و گفت: نمازت را بخوان دخترم، آفرین. چه شوفرهای خوبی داریم، البته شوفر بد هم داریم که هرچه می‌گویی: وایسا، گوش نمی‏دهد. او برای یک سیخ کباب می‌ایستد، اما برای نماز جامعه نمی‌ایستد. در هر قشری همه رقم آدمی هست. دختر می‌گفت: وقتی اتوبوس ایستاد، من پیاده شدم و شروع کردم به نماز خواندن. یک مرتبه اتوبوسی‌ها نگاهش کردند. یکی گفت: من هم نخواندم، دیگری گفت: من هم نخواندم.شخص دیگری هم گفت: ببینید چه دختر باهمتی است، چه غیرتی، چه همتی، چه اراده‌ای، چه صلابتی، آفرین، همین دختر روز قیامت، حجت است. خواهند گفت: این دختر اراده کرد، ماشین ایستاد. یکی یکی آنهایی هم که نماز نخوانده بودند، ایستادند به نماز. دختر می‏گفت: یک مرتبه دیدم پشت سرم یک عده دارند نماز می‌خوانند. می‏گفت: شیرین‌ترین نماز من این بود که دیدم، لازم نیست امام فقط امام خمینی باشد. منِ، بچه یازده ساله هم می‌توانم در فضای خودم امام باشم.


 
بعضی وقت ها از اینکه به نماز...موضوع به این مهمی کم اهمیتی می کنم از خودم خجالت می کشم....
نماز اولین موضوعی هست که توی اون دنیا ما را باهاش می سنجند...پس باید اولین و مهم ترین موضوعی باشه که توی این دنیا بهش اهمیت می دیم!
۰۱ مهر ۹۲ ، ۱۵:۳۷ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عروس حسنی

از یک تبلت چه می آموزیم!

بسمه تعالی


روزی دختر شیخ یک تبلت غوغل نکسوس بخرید و بر شیخ عرضه نمود.

شیخ بگفت : این تبلت که خریدی اولین کار چه کردی؟

عرض نمود : یا شیخ بر صفحه اش برچسب زدم و دور آن کاوری بس محکم قرار دادم.

شیخ فرمود : آیا کسی تو را به این کار مجبور کرد؟ 

-خیر

فرمود : آیا تو به شرکت غوغل توهین کردی که چنین کاوری بر آن نهادی؟

-خیر، اتفاقا خود غوغل که آن را ساخته توصیه نماید که بر آن کاور نهیم.

-آیا چون این تبلت چیپ و درپیت است کاورش کردی؟

-خیر، بلکه چون ارزشمند است و کلی تکنولوژی صرف آن شده چنین کردم.

-آیا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نیفزاید؟ 

-باکی نیست، به دوامش نیز بیفزاید.

-شیخ صیحه ای بزد و فرمود : پس بدان آن که مرا و تو را ساخته ما را به عفاف توصیه نموده است که عفاف ضمانت ماندگاریست...من هیچ وقت پشت سر هم پست نمی ذارم، ولی واقعا از این متن خوشم اومد نتونستم براتون نذارم. :)

۲۹ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۰ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عروس حسنی

تو با همه فرق داری!

بسمه تعالی

وقتی اون روز تو باغ همه ی خانوم ها رو جو گرفته بود و جلوی همه قهقه می زدند و شوهرانشون هم بی خیال نشسته بودند و تماشا می کردن، وقتی من را به جمعشون دعوت کردن آروم تو گوشم گفتی :

"مواظب وقار و متانتت باش عزیزم"

اونجا بود که فهمیدم تو با همه مردها فرق داری! 


وقتی حواسم نبود و کمی روسریم لیز خورده بود و موهام دیده می شد با لبخند گفتی :

"موهات بیرونه ها خانومی!"

در حالی که موهام رو قایم می کردم نگاهی به زن های اطرافم تو خیابون انداختم...شرم آور بود. شوهراشونم چه بی خیال...

اونجا بود که فهمیدم تو با همه مرد ها فرق داری! 


وقتی در عین حال که منو به فعالیت اجتماعی و درس خوندن و فعالیت در دانشگاه تشویق می کردی، هر از چند گاهی یادآوری می کردی که :

"غروز زن در مقابل مردان غریبه بجا و خوبه"

اونجا بود که فهمیدم تو با همه مردها فرق داری! 


وقتی اون روز آقای...همسایمون اومده بود دم در، چادر سر کردم و رفتم قبض ها را ازش گرفتم...برگشتم دیدم با لبخند بهم خیره شدی و گفتی :

"خوشم اومد چه مردونه برخورد کردی، بدون عشوه و طنازی"

اونجا بود که فهمیدم تو با همه مردها فرق داری! 


وقتی اون روز تو مجلس عروسی یهو همه رو جو گرفت و زن و مرد قاطی شدن و...مردهای دیگه با چه لذتی به تماشا نشسته بودن و تو مثل برق از جا پریدی و زدی بیرون...پشت سرت اومدم و گفتی :

"متشکرم که اونجا نموندی"

اونجا بود که فهمیدم تو با همه مردها فرق داری! 

این مطلب را هم بخونید خیلی دلنشینه : "لینک"
۲۸ مرداد ۹۲ ، ۱۳:۲۳ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عروس حسنی

هر کس علی را دوست داشته باشه...

بسمه تعالی


سلام

جاتون خالی من شب های احیا می رم مراسم مسجد امیر توی خ کارگر شمالی...یعنی بهترین مراسم احیا را من توی این مسجد دیدم تا به الان!

پریشب که شب 21 ام ماه رمضان باشه سخنرانی حاج آقا علوی تهرانی در مورد مرگ بود...

خیلی خوب بود...صبر کردم تا وُویسِش را بذارن تو سایت و من گفته های حاج آقا را براتون مکتوب کنم.

البته خودتون اگر دوست دارید وویس را داشته باشید می تونید اون ها را از این "لینک" دانلود کنید! 

اگر دوست دارید مکتوب وویس را که من نوشتم بخونید، لطف کنید برید ادامه مطلب! :)
البته یک چیزی من بگم روایات به زبان عربی را که حاج آقا می گفتن را فقط ترجمش را نوشتم...امیدوارم به دردتون بخوره! 

ادامه مطلب...
۰۹ مرداد ۹۲ ، ۰۳:۰۳ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
عروس حسنی

متفاوت از سال های قبل

بسمه تعالی


سلام....

خدا این لطف را در حق من کرد که بتونم یک سال دیگه هم باشم و شب های قدر را ببینم...

باشم تا سرنوشت یک سال دیگم رقم بخوره...

اما امسال این شب ها با شب های سال های قبل برای من فرق می کنه...

امسال این لیاقت نصیب من شده که از صاحبان عزا باشم...

خدا را همیشه به خاطر این نعمت بزرگی که به من داده شاکرم...امیدوارم بتونم عروس خوبی برای امام علی (ع) باشم...

التماس دعای شدید این شبها...

۰۵ مرداد ۹۲ ، ۲۲:۱۸ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عروس حسنی

پیشواز ماه خدا ، ماه مبارک رمضان

بسمه تعالی

الان داشتم توی نت در مورد ثواب روزه و پیشواز از ماه مبارک رمضان گوگل می کردم....به مطالب جالبی رسیدم که هم مهم بود و هم مفید. براتون مطالب را با اجازه صاحب وبلاگ و سایت ها کپی می کنم تا شما هم استفاده کنید. :)
فقط می دونم یکم این مطالب را دیر می ذارم اما از همه عزیزانی که امروز را روزه هستند، التماس دعا دارم...

یک قرآن پژوه با اشاره به توصیه پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) در چگونگی آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان گفت : یکی از این سفارشات، روزه گرفتن 3 روز آخر ماه شعبان یا حداقل یک روز آخر ماه شعبان است....ادامه در این "صفحه"

****خطبه پیامبر (ص) در روز آخر شعبان**

سلمان فارسی رحمة الله فرمود : "خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی آخر یوم من شعبان، فقال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک، شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، جعل الله صیامه فرضه و قیام لیله تطوعا، من تقرب فیه بنافلة من الخیر کان کمن ادی فریضة فیما سواه، و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنه و شهر المواسات و شهر یزاد فی رزق المومن و شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخر عتق من النار و هو للمومن غنم و للمنافق غرم"
حضرت سلمان فارسی رحمة الله یکی از صحابه واقعی پیامبر اکرم (ص) فرمود: در روز آخر ماه شعبان پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای ما خطبه ای در فضیلت ماه مبارک رمضان قراءت فرمودند و در خطاب خویش به ما فرمودند: ای مردم به راستی سایه افکنده بر سر شما ماه بزرگ و مبارکی، ماهی که در او شبی است که از هزار ماه بهتر است که خداوند روزه اش را فرض و واجب نموده و به پا داشتن عبادات شبش را به طور استحباب مقرر فرموده است. کسی که تقرب بجوید و خداوند به انجام نافله خیری، مثل آن است که در غیر ماه رمضان فریضه ای انجام داده باشد. این ماه، ماه صبر است و صبر هم اجر و ثوابش بهشت است.
و ماه روزه، ماه مواسات و برابری است و ماهی است که رزق و مومن در او زیاد می گردد و ماهی است که اولش رحمت و وسطش مغفرت و آمرزش و آخرش آزادی از آتش جهنم است و این ماه برای مومن بهره و منفعت است و برای منافق خسارت و ضرر.
در دهه آخر این ماه این دعا زاید خوانده شود :
"اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، فاغفر لنا فیما بقی منه"
خداوندا، اگر در آنجه که ماه شعبان (تا کنون) مرا نبخشیدی، پس در آنچه که از آن باقیمانده (از روزها و ساعتها و لحظه ها) مرا ببخش.

با تشکر از وبلاگ : http://mbhzeinab.blogfa.com 


۱۸ تیر ۹۲ ، ۱۲:۱۴ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
عروس حسنی

نیایش از سر نگرانی

بسمه تعالی


داشتم دنبال یک متن نیاش خوب برای امتحان پایان دوره کلاسم تو گوگل می گشتم چشمم به این متن افتاد...
به قول عزیزی بالای 100 در صد بهش اطمینان دارم! :)
اما امان از روزی که شیطون گولمون بزنه... :(


هنگامیکه سخت درگیر مشکلی هستیم

و ذهنمان مملو از شک وتردید است

هنگامیکه بدنبال راه حلی می گردیم اما هیچ راهی به نظر مان نمی رسد

همچنان سعی در از بین بردن نگرانی و تشویش خود داریم امابا وجود همه تلاشها هیچ راه چاره ای به نظرمان نمی رسد...

در نهایت خسته و نا امید نگران و افسرده

بدون اینکه پاسخی برای مشکلمان یافته باشیم و در حالیکه هیچ مکان دیگری نظرمان نمی رسد تا به آنجا پناه بریم

با زانوانی لرزان و ناتوان زانو می زنیم تا برای لحظه ای نیایش کنیم

با خدای خود راز و نیاز کنیم و اطمینان داریم که در پس این کار راه حلی خواهیم یافت.

اگر پروردگار سریع و در همان لحظه پاسخمان را ندهد بی شک با خود خواهیم گفت: او که صدایمان را نمی شنود پس چرا باید به خود زحمت دهیم و دعا کنیم؟

اما باید بدانیم که خداوند مضطربی را که به اندازه کافی صبور نیست یاری نخواهد داد.

ما باید به وعده الهی ایمان داشته باشیم  وعده ای که نه خیلی زود و نه خیلی دیر است

خداوند چه سریعا به ما پاسخ دهد وچه در بر آورده کردن خواستهایمان اندکی تامل کند

وظیفه ما حفظ ایمان به او و حس حضور او در قلبمان خواهد بود...

پس صبور باش

تنها به او اعتماد کن و بدان

اگر با عشق و ایمان چیزی از او طلب کنی

بی شک به خواسته ات خواهی رسید.

                                                                                                       هلن رایس

۱۳ تیر ۹۲ ، ۱۱:۲۹ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
عروس حسنی