سلام

یک ماه و خورده ای می شه که ننوشتم و دلم لک زده برا نوشتن...

مطلب خاصی که بتونم از نوشتن براش لذت ببرم به ذهنم نمی رسه تا تولد یک سالگی وبلاگم شد.

امروز تولد یک سالگی وبمه...

امیدوارم این وبم را بتونم تا آخر عمرم پایدار نگه دارم تا یادگاری بشه برای آیندگان مخصوصا فرزندانم تا با خوندنش لذت ببرن. :)