بسمه تعالی

می گن وقتی برای یک کار بزرگ می خوای آماده بشی یا اینکه یک کار بزرگ رو می خوای شروع کنی از قبل باید آمادگیش را داشته باشی.

از امروز چهل روز مونده به شروع این ماه پر خیر و برکت هر کسی دوست داره یک سال دیگه محرم را از دست نده الان وقتشه که شروع کنه!

حالا...کیا حسینی هستن؟