"صبر و تحمل داشتن برای زندگی روزانۀ ما بسیار ارزشمند و مهم است، ظرفیت استقامت داشتن و ثابت قدم بودن در کاری که نیاز به حفظ آرامش دارد را افزایش می‌دهد؛ باعث می‌شود که فرد بتواند زمانی طولانی را در یک روز یا در کل زندگی، با آرامش پشت سر بگذارد."داشتم دنبال یک جمله زیبا در مورد صبر کردن و صبور بودن می گشتم...احساس می کنم این جمله خیلی خوبی هست و واقعا جای تامل داره....

و مخصوص برا من عجول! :))