یادم می آد با دیانا و شیرین نشسته بودیم پروژه طراحی نرم افزار را توی مسجد دانشگاه می نوشتیم...حوصلمون بد جور سر رفته بود...گفتیم هر کی هر چی آهنگ داره رو کنه!

یکی من می ذاشتم، می گفتن خوبه....بلوتوث می کردم یکی دیانا یکی شیرین...

این وسط دیانا آهنگ "خونه فیروزه ای" را گذاشت و گفت شنیدی؟

گوش دادم...آشنا نمی اومد.....گفتم بفرست دیانا...بعدا می گوشم.....باید تو آرامش گوش بدم!

یادم می آد وقتی اومدم خونه یک بار گوش دادم و بس....

.

.

.

تا چند وقت پیش بدجور دنبال آهنگ جدید بودم...تو آرشیوم به این آهنگ برخوردم....کلی ذوق کردم....گوش دادم....باز گوش دادم....باز گوش دادم.....و هی گوش دادم....چقدر این آهنگ قشنگه لامصب!

شبی دوباره بهش گوش دادم....

براتون می ذارم گوش بدید...واقعا عالیه!

دانلود