بسمه تعالی


براورده شدن حاجات : اگر روز دوشنبه اول ماه قمری باشد ...

مرحوم علامه ی مجلسی؛ از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که زمانی که روز اول ماه قمری روز دوشنبه باشد،شروع به خواندن ((سوره ی واقعه))کند تاروز چهاردهم ماه به طوری که روز اول یک (1)بار ،روز دوم دو بار ،روز سوم سه(3) بار،تا روز چهارم چهارده(14)بار..
.
.
.

پس تا روز دوشنه درش هستیم و اولین روز شعبان المبارک هم هست سریعا اقدام کنید ...