چند وقته می خوام به هر بهانه ای ذهنم را آروم کنم....دیشبم آخر شب مقصد نهایی 5 را گذاشتم دیدم....به نظر من به قدرت قبلی ها نبود...مقصد نهایی 2 داغون تر و خفن تر از بقیشونه....
با اینکه چیز خاصی نداشت...ولی خب چون من همیشه قصد خود آزاری دارم، این جور چیزها را می ذارم شب ها می بینم که تاثیرش را قشنگ بذاره.... :))
ولی خب تاثیر قشنگی نداشت...اولش بدنم گر گرفته بود..ولی بعد خوب شدم!
فکر کنم اگر می ذاشتم مقصد نهایی 2 را می دیدم، تا صبح بهم بیشتر حال می داد....
دیگه گذشته ها گذشته...حالا ان شا الله چند شب دیگه اونم می بینم که خوب خودم را تخریب کنم! :))
.
.
ساعت 2 نصفه شب بد جور دلم هوس حرم امام رضا (ع) را کرد....رفتم تو کنجی و وقتی همه خواب بودن و همه جا تاریک بود...مولودی  امام رضا گوش دادم.....آخ که چقدر دلم می خواد تو حرم آقا زار بزنم.....


حالا دور از این موضوعات امشب یک شب خیلی خیلی قشنگه....مخصوصا برای من که آرزوها و مخصوصا یک آرزوی "قشنگ" دارم....برا همه دعا کنید....برا امام زمان دعا کنید....برا حضرت آقا دعا کنید.....برا کشور در وضعیت به وجود اومده دعا کنید....برا مریض ها دعا کنید....برا همه و همه دعا کنید....آخر سر برا من حقیر هم دعا کنید.....ممنونم!