تا حالا برات اتفاق افتاده؟ 

دلت بخواد در مورد یک چیزی بنویسی اما ندونی از چی و چجوری شروع کنی؟

بعد یک ده دقه ای به صفحه زل بزنی بلکه یک چیزی...یک جوری... برا شروع کار هم که شده یک جمله ای بیاد تو ذهنت...اما...

بعد وقتی می بینی به نتیجه نمی رسی، می ری تو کتاب ها را می گردی...یا صفحه های اینترنت را می خونی بلکه بابا از یک چیزی هم که شده ایده بگیری؟

تهش هم هیچی دستگیرت نشه....

هیچی...می خواستم بگم من الان یک همچین وضعیتی دارم..... :|